Welkom op onze Middenschool!

Noteer alvast in uw agenda...
do 1 feb 2018Voorrangsregeling inschrijvingen 2018-2019

De voorrangsregeling loopt van donderdag 1 februari 2018 tot en met maandag 26 maart 2018.

Wie kan gebruik maken van de voorrangsregeling?

1) Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde woonentiteit)van al ingeschreven leerlingen op onze campus.
2) Kinderen van personeelsleden.

Vanaf dinsdag 27 maart 2018 vervalt de voorrangsperiode en starten de inschrijvingen voor iedereen. De inschrijvingen starten onmiddellijk na de infoavond van 27 maart 2018.
di 27 maart 2018Infoavond 12-jarigen (overgang van basisschool naar secundair onderwijs) om 19:30 uur in het schoolrestaurant.
Iedereen is van harte welkom.
wo 28 maart 2018Infoavond 13-jarigen: overgang van 1 -> 2
Waar? schoolrestaurant.
Tijdstip? 19u.
ma 2 april 2018Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met zondag 15 april
za 21 april 2018Zaterdag 21 april: Open CampusDag van 14 tot 17 uur. Ingang: Astridlaan 33. Iedereen van harte welkom.

 
Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Om het opvoedingsproces vlot te laten verlopen, hebben duidelijke regels en afspraken een hoge waarde binnen onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) observeren de leerlingen gedurende 2 schooljaren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren naar een tweede graad van het secundair onderwijs.

Niet alleen de schoolse kennisoverdracht, die we op interactieve wijze proberen over te brengen, maar ook extra-muros activiteiten, pedagogische uitstappen, verschillende projecten, GWP's en het Gelijke Kansenbeleid zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mede accentueren.

De leerlingenraad, de Vriendenkring en de ouders bepalen mede het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in. Elk schooljaar bevragen wij onze leerlingen en ouders tweemaal via een enquête.

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, zijn wij zeer begaan met de
"Interne Kwaliteitszorg". Zelfevaluatie staat centraal en ook leerlingen evalueren hun leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig "bijscholing en navorming".
In onze middenschool willen we alleen het allerbeste voor onze leerlingen.