Leerlingenraad

Wat is "de leerlingenraad"?

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband met de school duidelijk maken. Leerlingen hebben dus recht op inspraak.
De leerlingenraad is dus het aangewezen middel om kenbaar te maken wat niet of wel goed gaat op school.

De taken van de leerlingenraad zijn:

Wie komt naar de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten de klassenvertegenwoordigers.
In oktober starten ze in de lessen Nederlands met het voeren van hun verkiezingscampagne.
In iedere klas van het eerste en tweede jaar worden dan de vertegenwoordigers op democratische wijze door hun klasgenoten verkozen. In een aantal klassen wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.
Ieder jaar wordt ook een voorzitter (een vertegenwoordiger van het tweede jaar) en een ondervoorzitter (een leerling van het eerste jaar) gekozen. De voorzitter zit iedere vergadering voor. Hij verzamelt ook de agendapunten voor iedere vergadering en dient ze in bij mevrouw De Pauw.
Samen met dhr.directeur leidt mevrouw De Pauw de leerlingenraad.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Alle vergaderingen worden via de leerkrachten Nederlands en een mededeling op het prikbord bekend gemaakt.
We vergaderen telkens de vrijdag tijdens de middagpauze.
Meestal is er maandelijks een vergadering voorzien.
Dit is echter afhankelijk van de voorstellen, acties en noden.

Hoe dien je voorstellen in?

Nieuwe voorstellen of ideeën dienen de leerlingen schriftelijk in bij de klassenvertegenwoordiger.
De klassenvertegenwoordiger bezorgt ze via SmartSchool aan de voorzitter.

Wie zijn de klassenvertegenwoordigers?

1Aa Khung Mannaerts
1Ab Luna Baeyens
1Ac Thibo Anthoens
1Ad Giani Van Lierde
1Ae Tiziana Tuypens
1Af Yarno De Ridder
1Ag
Chloë De Groote
1Ah
Amin Arab
1Ai
Loubna Bourhaleb
1Aj
Jylli Jae
1B1
Chrispin Muhawenimana
1B2
Hubert Ptasnik
1B3 Milan Dekegel
1B4 Mohammed Chihi
2Aa JMax Lageder
2Ab Roos De Backer
2Ac James Vandevelde
2Ad Luca Alberto Zecchinato
2Ae Kenji Eylenbosch
2Af Marck Kemgang
2Ag Laurens Arnaut
2Ah Tom De Winter
2Ai
Jelle Van Huychem
2Aj
Lucas Mespreuve
BVA christopher Lotanga
BVB JNathan De Croene
BVC Liam Piavaux
BVD  Jordy Bruyneel
BVE Selhim Ramadam