Onze troeven

 

Kennismakingsproject

Om de nieuwe leerlingen vertrouwd te maken met de nieuwe school en -omgeving starten wij het schooljaar met een kennismakingsproject.
Op het programma: kennismaking, schoolreglement, zoektocht op school, eigen turnzakjes maken, stadsrondleiding met ervaren gidsen, bezoek aan stadhuis, politie, brandweer, bibliotheek, jongerenfuif.

Studiebegeleiding

Tijdens een begeleide avondstudie of middagpauze kan je terecht bij professionele leerkrachten die je helpen bij het verwerken van de leerstof.
Meer info hierover op deze aparte pagina.

Lessen 'leren leren'

Het is een jaarlijkse traditie dat Johan Maes een voordracht houdt voor alle leerlingen van het eerste jaar.
Deze lessenreeks past in onze zorg voor een optimale begeleiding van de leerlingen.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste leerlingen in het secundair onderwijs moeite hebben met het hanteren van een juiste studiemethode: het ontbreken van een planning, het regelmatig en doelgericht herhalen van de leerstof, de juiste verbanden leren leggen, ...
De lessenreeks 'leren leren' wordt gratis aangeboden aan alle leerlingen van de middenschool.
Lesdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.20u. tot 16.10u.

Extra lessen ICT

Wij bieden onze leerlingen van het 1ste jaar een extra uur ICT (informatie - en communicatietechnologie). Deze lessen zijn specifiek gericht naar de leerlingen van het eerste leerjaar. Twee leerkrachten geven elke weekdag na de lessen (15.20u. - 16.10u.) op vrijwillige basis een uurtje dactylo, Word, Excel, Power Point en Internet. Deze lessen worden gratis aangeboden. Wie inschrijft wordt geacht deze lessen gedurende het volledige schooljaar te volgen.

Groene school

Gelegen in het midden van de stad is onze middenschool omringd door heel wat groene ruimten. Om de school netjes te houden is een degelijk beleid nodig. De milieuraad zorgt voor een degelijke opvolging en vergadert op regelmatige tijdstippen: afvalselectie, selectief ophalen van papier, verzamelen van gebruikte batterijen en inktpatronen, promoten van de brooddoos, aanleggen van een multifunctionele tuin,…
Als eerste en enige school van onze scholengroep behaalden wij in 2002 het derde logo van "Groene school". Onze jonge "Lindeboom" is hiervan de fiere getuige.

Inhaallessen voor alle vakken

Leerlingen die afwezig zijn door ziekte of die moeilijkheden ondervinden voor een bepaald vak kunnen op eigen vraag of op vraag van de ouders gebruik maken van de inhaallessen.
Indien leerkrachten merken dat een leerling een vakgebonden probleem niet kan oplossen, nodigen ze de leerling via de schoolagenda uit voor een inhaalles.

Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingen worden door alle leerkrachten en de leerlingenbegeleider nauwgezet gevolgd. Bij specifieke problemen kunnen de leerlingen meteen rekenen op een zorgzame leerlingenbegeleiding waarbij men steeds de beste oplossing probeert na te streven.

Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Elk schooljaar gaan onze leerlingen op GWP. Geen plezierreisje, maar een uitdaging om het leren eens anders aan te pakken. Tijdens deze dagen richten wij ons vooral op het leren samen werken en samen leven.

Mediatheek - Bibliotheek

Om het lezen bij onze leerlingen te stimuleren, beschikt onze middenschool over een uitgebreide bibliotheek met een waaier van jeugdboeken. Deze zijn gratis ter beschikking voor al onze leerlingen.

Boekenfonds

Onze leerlingen hoeven geen handboeken te kopen. Zij kunnen deze huren aan 20 % van de aankoopprijs. Werkschriften worden uiteraard wel aangekocht.

Vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Onze Middenschool is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: het treinstation en de stopplaats van de lijnbussen liggen op een afstand van slechts 150 meter.
Meer info vind je hier.