IBSO De Horizon – OV4 type 9

IBSO De Horizon is een school voor buitengewoon onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).

Het onderwijs wordt geïntegreerd/inclusief georganiseerd.

OV4 type 9 wordt aangeboden op verschillende vestigingsplaatsen van het gewone onderwijs in Aalst en Ninove.

In Ninove is er een eerste graad op de vestigingsplaats GO! Middenschool Ninove en een tweede graad op de vestigingsplaats GO! Atheneum Ninove.

horizon logo CMYK   


Type 9 op GO! Middenschool Ninove

De Horizon OV4 type 9 heeft als doel dat elke leerling zich maximaal ontwikkelt op zijn/haar tempo.

We geven leerlingen met een verslag OV4 Type 9 de kans om zich optimaal te ontplooien met aangepaste pedagogisch-didactische hulp.

We streven naar inclusief onderwijs om onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden op een zo groot mogelijke participatie in de maatschappij, namelijk deelnemen aan vervolgonderwijs of tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Door het versterken en ondersteunen van schoolteams en door structurele, permanente ondersteuning en omkadering worden aangepaste zorg- & onderwijsvoorzieningen verwezenlijkt.

De schoolteams zijn samengesteld uit leraren & opvoeders uit het buitengewoon en het regulier onderwijs die op vrijwillige basis ingestapt zijn in het project.

De omkadering bestaat uit coördinatoren, leerlingenbegeleiders, auticoaches, orthopedagogen en psychologen.

Bij het uitbouwen van ons onderwijsaanbod staan de interesses van de leerlingen centraal.

Er is mogelijkheid om op internaat te gaan. IBSO De Horizon werkt samen met GO! Internaat ’t Kasteeltje in Hofstade.

Voor meer info: info@internaatkasteeltje.be


Hoe kan je de OV4-werking bereiken?

Inschrijvingen – OV4 type 9

De leerling beschikt over een verslag OV4 type 9.

Inschrijvingsprocedure: https://www.passtel.be/inschrijvingen/algemene-info/


Hoe kan je de OV4-werking bereiken?

Fien Lamon – coördinator Passtel

Telefoon: 0491/15 18 60

E-mail: fien.lamon@ibsodehorizon.be