Schoolraad

Samenstelling van de Schoolraad 2021-2025

Rechtstreeks verkozen uit de ouders

Maarten Pede
Jan Bronselaer
Tom Ooms

Rechtstreeks verkozen uit het personeel

Patrick Appelmans
Jimmy Schandevyl
Anouchka Catoire

Gecoöpteerde leden

Bert Geenen
Petra Pardaens (voorzitter)