Schoolraad

Samenstelling van de Schoolraad 2022-2026

Rechtstreeks verkozen uit de ouders

Maarten Pede
Jan Bronselaer
Annelies Van Trimpont

Rechtstreeks verkozen uit het personeel

Patrick Appelmans
Jimmy Schandevyl
Anouchka Catoire

Gecoöpteerde leden

Bert Geenen
Petra Pardaens (voorzitter)