• Middenschool Ninove
  Middenschool Ninove

  Welkom bij

  Bij ons is elke jongere een VIP
  en krijgt elke leerling evenveel kansen
  om zich maximaal te ontplooien.

Agenda

17 feb 2020

CLB-infoavond "Naar het eerste middelbaar"

Astridlaan 33, 9400 Ninove

In de refter van onze school.

17 mrt 2020

Info-avond 12 jarigen

Astridlaan 33, 9400 Ninove

Middenschool Ninove op Facebook

Onze Locatie