Visie

Na de basisschool volgt de overgang naar de 1e graad van het secundair onderwijs. Een grote stap, die we samen zo efficiënt mogelijk willen laten verlopen.

In de 1e graad bieden we de leerlingen via een brede waaier aan vakken de kans om te ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. We zetten in op individuele begeleiding en ondersteunen de leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid, binnen de waarden van het GO!

GO! Middenschool Ninove staat voor kwaliteitsvol, toekomstgericht en inspirerend onderwijs.

Als team vinden we het belangrijk dat leerlingen en personeelsleden zich goed voelen op de Middenschool. We streven naar een warm en veilig schoolklimaat, waarin een positief welbevinden bij alle partners centraal staat. We vormen samen een hechte groep en zoeken naar elkaars talenten.

Vanuit die talentontwikkeling kunnen we elkaar motiveren, verrijken en ondersteunen.

Elke leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten. Trajecten die de leerlingen prikkelen.

Ons team streeft naar een maximale leerwinst bij alle leerlingen en heeft veel aandacht voor het vormen van sterke persoonlijkheden, met respect voor waarden en normen.

Het personeel wil de leerlingen bezielen, inspireren, leren leren, leren samenwerken en vooral leren samenleven.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleiding zullen alle leerlingen gedurende 2 schooljaren observeren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren in hun verdere schoolloopbaan.

Omdat onze school permanent kwalitatief onderwijs nastreeft, zijn we zeer begaan met Interne Kwaliteitszorg“. Daarom worden ouders, leerlingen en leerkrachten regelmatig bevraagd, zodat we ons onderwijsniveau kunnen bewaken en snel bijsturen waar nodig. Bovendien scholen de personeelsleden zich regelmatig bij. Zelfevaluatie is en blijft essentieel.

Kwaliteitsvol onderwijs betekent ook Gelijke Onderwijs Kansen: bij ons krijgt elke jongere kansen om zich maximaal te ontplooien. Er wordt veel aandacht besteed aan specifieke onderwijsnoden, differentiatie en inclusie.

Om de betrokkenheid met de school te verhogen, maken we gebruik van het interactieve platform “Smartschool”. Deze online toepassing is inmiddels uitgegroeid tot een vlot communicatiemiddel tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school.

We werken iedere dag opnieuw in een sfeer van verdraagzaamheid en vertrouwen, waarbinnen respect, openheid, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, engagement en betrokkenheid onze kernwaarden zijn.

In GO! Middenschool Ninove willen we alleen het beste voor onze leerlingen.

 

Steven Ghys

directeur