Visie

Met onze STER-visie willen we ervoor zorgen dat onze GO! Middenschool een aangename plaats is waar elke leerling zich thuis voelt, waar elke leerling goed en graag leert, waar elke leerling groeit.

Na de basisschool volgt de eerste graad van het Secundair Onderwijs of de Middenschool, een grote stap voor de jongere op weg naar de volwassenheid.

Samen met het schoolteam werken we niet alleen aan kennisoverdracht, maar ook aan een degelijke opvoeding, waarbij respect voor ieders overtuiging en verdraagzaamheid hoog aangeschreven staan. Duidelijke regels en afspraken zorgen ervoor dat het opvoedingsproces vlot verloopt op onze school.

Het schoolteam, het CLB en de leerlingenbegeleider(s) zullen alle leerlingen gedurende 2 schooljaren observeren, om hen zo goed mogelijk te oriënteren in hun verdere schoolloopbaan.

Het team doet dit via een schoolse kennisoverdracht, maar ook met extra-muros activiteiten, verschillende projecten, Geïntegreerde Werkperiodes (GWP’s) en het Gelijke Kansenbeleid (GOK) zullen de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling mee accentueren.

De leerlingenraad en de ouders bepalen mee het beleid en zorgen ervoor dat het opvoedingsproces in een aangename sfeer verloopt. In onze Middenschool neemt het welbevinden van leerlingen een centrale plaats in.

Omdat onze school permanent kwalitatief onderwijs nastreeft, zijn we ten zeerste begaan met “Interne Kwaliteitszorg“. Daarom worden ouders, leerlingen en leerkrachten jaarlijks bevraagd zodat we ons onderwijsniveau kunnen bewaken en snel bijsturen waar nodig. Bovendien scholen ook onze leerkrachten zich regelmatig bij. Zelfevaluatie blijft daarbij een prioriteit. Kwaliteitsvol onderwijs betekent ook Gelijke Onderwijs Kansen; bij ons is elke jongere een VIP en krijgt elke leerling evenveel  kansen om zich maximaal te ontplooien. Sinds de invoering van het M-decreet wordt er ook veel aandacht besteed aan “Specifieke onderwijsnoden”. De school heeft aandacht voor “differentiatie”.

Om de betrokkenheid met de school te verhogen, gebruikt  onze Middenschool al van bij de opstart het interactieve platform “Smartschool”. Deze online toepassing is uitgegroeid tot een vlot communicatiemiddel tussen de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de school. Zo kunnen de leerlingen en de ouders op een eenvoudige manier o.a. de agenda en de resultaten van toetsen en taken mee opvolgen via Smartschool.

Samen leren samenleven is een kernopdracht voor ons allemaal. Ondanks de vele verschillen zijn we immers met elkaar verbonden door democratische waarden. Respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid vormen de bouwstenen voor een opvoeding tot actieve burgers.

In onze Middenschool willen we alleen het allerbeste voor al onze leerlingen.

 

Christel Cock

directeur