Toelatingsvoorwaarden

1 A 

Kunnen tot het eerste leerjaar A als regelmatige leerlingen worden toegelaten:

 • De houder van het “getuigschrift van basisonderwijs”.
 • De regelmatige leerlingen die het 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd doch niet met vrucht, onder volgende voorwaarden:
 • gunstig advies van de toelatingsklassenraad;
 • akkoord van de betrokken personen, die vooraf het advies van het CLB van je basisschool hebt ingewonnen.
 • Tot 15 november kan je overgaan van 1B naar 1A, onder volgende voorwaarden:
 • gunstig advies van de begeleidende klassenraad van het eerste leerjaar B;
 • akkoord van de betrokken personen.
 • Overgang van het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) naar het eerste leerjaar A, onder volgende voorwaarden:
 • gunstig advies van de begeleidende klassenraad van het BVL;
 • akkoord van de betrokken personen;
 • reeds een 1A of 1B beëindigd hebben.
 • Tot en met 15 januari kan je veranderen van keuzevakken en altijd op grond van medische redenen.

Naar de lessentabel van 1A 

1 B 

Kunnen tot het eerste leerjaar B als regelmatige leerlingen worden toegelaten:

 • De regelmatige leerlingen die het 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd, doch niet met vrucht (Je bent niet in het bezit van het Getuigschrift Basisonderwijs);
 • De leerlingen die het 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde:
 • uiterlijk op 31 december volgende op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben.
 • Tot en met 15 januari mag je overgaan van 1A naar 1B, onder volgende voorwaarden:
 • gunstig advies van de begeleidende klassenraad van het eerste leerjaar A

Naar de lessentabel van 1B

2 A 

Kunnen tot het tweede leerjaar A als regelmatige leerlingen worden toegelaten:

 • De regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar A met vrucht beëindigd hebben;
 • De regelmatige leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd hebben, onder volgende voorwaarde:
 • gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
 • Tot en met 15 januari zijn toegelaten:
 • de overgang van BVL naar het tweede leerjaar van de eerste graad;
 • de verandering van basisoptie in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Naar de lessentabel van 2A

2 B

Kunnen tot het beroepsvoorbereidend leerjaar  als regelmatige leerlingen worden toegelaten:

 • De regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar A hebben beëindigd;
 • De regelmatige leerlingen die het eerste leerjaar B hebben beëindigd.
 • Tot en met 15 januari zijn toegelaten:
 • de overgang van het tweede leerjaar van de eerste graad naar het beroepsvoorbereidend leerjaar;
 • de overgang van het eerste leerjaar A of B naar het beroepsvoorbereidend leerjaar onder volgende voorwaarden:
 • reeds vroeger een eerste leerjaar A of eerste leerjaar B beëindigd hebben;
 • de verandering van beroepenveld of combinatie van de twee beroepenvelden in het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Naar de lessentabel van 2B